Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2021.131

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2021 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;

9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu.