Monitor Polski

M.P.2020.384

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie.