Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.807

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy.