Monitor Polski

M.P.2019.783

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.