Monitor Polski

M.P.2019.770

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
6) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;
7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.