Monitor Polski

M.P.2019.714

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lipca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku.