Monitor Polski

M.P.2019.698

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu.