Monitor Polski

M.P.2019.667

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim;
8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.