Monitor Polski

M.P.2019.479

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 maja 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
5) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
9) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
10) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
11) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
12) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
13) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
14) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
15) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach;
21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;
24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;
25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;
26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
28) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
29) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.