Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.227

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 marca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
7)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu.