Monitor Polski

M.P.2019.226

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 marca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.