Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.179

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
7)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
8)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płońsku;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.