Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2019.178

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.