Monitor Polski

M.P.2019.54

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 stycznia 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile.