Monitor Polski

M.P.2018.1048

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 października 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.