Monitor Polski

M.P.2018.845

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.