Monitor Polski

M.P.2018.797

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.