Monitor Polski

M.P.2018.762

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
4) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
8) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
10) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie;
14) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myszkowie;
19) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie;
21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;
22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;
25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi.