Monitor Polski

M.P.2018.713

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lipca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie.