Monitor Polski

M.P.2018.377

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dziewięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
2) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
3) piętnaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
5) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
6) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;
8) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu.