Monitor Polski

M.P.2018.292

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
2) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
3) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
4) osiemnaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
6) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
7) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
8) czternaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.