Monitor Polski

M.P.2018.291

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) sześćdziesiąt siedem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
2) dwanaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.