Monitor Polski

M.P.2018.283

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
4) pięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
6) siedemnaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
8) siedem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
10) piętnaście stanowisk sędziego okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
11) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
12) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.