Monitor Polski

M.P.2018.274

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 marca 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
2) siedem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
3) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
5) dwadzieścia siedem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
6) sześć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
7) dwadzieścia dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
8) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
9) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku.