Monitor Polski

M.P.2016.444

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
6) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świeciu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.