Monitor Polski

M.P.2016.295

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kępnie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radziejowie.