Monitor Polski

M.P.2016.296

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
13) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.