Monitor Polski

M.P.2016.216

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lutego 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.