Monitor Polski

M.P.2016.211

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lutego 2016 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legnicy;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu.