Monitor Polski

M.P.2015.1305

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Limanowej.