Monitor Polski

M.P.2015.1301

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu.