Monitor Polski

M.P.2015.1283

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.