Monitor Polski

M.P.2015.1061

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 października 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
4) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
8) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
9) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.