Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2015.968

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 września 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
3)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
4)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
7)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
8)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
9)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;
13)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;
17)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej;
18)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koninie;
19)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
20)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupcy;
21)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;
22)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
23)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołowie;
24)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
25)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.