Monitor Polski

M.P.2015.577

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lipca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
2) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
6) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.