Monitor Polski

M.P.2015.561

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu.