Monitor Polski

M.P.2015.387

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oławie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.