Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2015.387

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oławie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.