Monitor Polski

M.P.2015.356

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
4) trzy stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lęborku;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.