Monitor Polski

M.P.2015.283

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie;
2) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.