Monitor Polski

M.P.2015.274

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie;
12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.