Monitor Polski

M.P.2015.161

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
6) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
7) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.