Monitor Polski

M.P.2015.155

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
2) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;
6) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku.