Monitor Polski

M.P.2015.101

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 stycznia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej;
2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmnie;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie;
9) dziewięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tczewie;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu.