Wolne stanowiska sędziowskie. - M.P.2015.100 - OpenLEX

Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2015.100

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 stycznia 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
5)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.