Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2015.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 grudnia 2014 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu;
9)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.