Monitor Polski

M.P.2013.974

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2013 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku;
5) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gdyni;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.