Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2008.87.768

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 listopada 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 listopada 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;
10)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
12)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
13)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
14)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;
17)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łomży;
18)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim;
19)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce;
20)
sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
21)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
22)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomsku;
23)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radziejowie;
24)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
25)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tychach;
26)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie;
27)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;
28)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie;
29)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.