Monitor Polski

M.P.2019.675

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2019 r.
o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

nr 127.1.2019

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825) obwieszcza się, co następuje:

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wynosi 6.