Monitor Polski

M.P.2018.831

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

nr 127.3.2018

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848, 1045 i 1443) obwieszcza się, co następuje:

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego wynosi:
1) 4 stanowiska w Izbie Cywilnej;
2) 3 stanowiska w Izbie Karnej;
3) 4 stanowiska w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.