Monitor Polski

M.P.2018.633

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018
o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045) obwieszcza się, co następuje:
Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego wynosi:
1) 7 stanowisk w Izbie Cywilnej;
2) 1 stanowisko w Izbie Karnej;
3) 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;
4) 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej.